Hans Olav Brendberg

Hans Olav Brendberg (fødd 24. januar 1969) er ein norsk lærar, omsetjar og skribent. Han har vore leiar av Norsk målungdom og Noregs Kommunistiske Studentforbund. Han var lenge aktiv i RV og AKP, men melde seg ut av båe organisasjonene i 2004 etter at dei hadde sett i verk eksklusjonsprosessar mot han grunna skuldingar om spreiing av antisemittisk materiale.

Hans Olav Brendberg
Fødd 1969 (52 år)
Verv Leiari Norsk Målungdom
Periode 1989-1990]
Etterfylgjar Bård Eskeland

Eksklusjonssaka RV-leiinga starta mot Brendberg førte til uro i partiet, og ein del RV-medlemer og sympatisørar lanserte eit offentleg opprop for å få leiinga til å stanse eksklusjonen.

BibliografiEndra