Harold Lundh

Norsk offiser og skulemann

Harold Gustav Oscar Lundh (7. november 18581922) var ein norsk offiser og skulemann frå Kristiania.

Harold Lundh
Fødd 7. november 1858
Død

1922 (63 år)

Lundh var son til ein general. Han reiste til sjøs i 1874 og tok deretter styrmannseksamen i 1876 og skipsførareksamen året etter. Dernest vart han offiser i marinen i 1880. Frå 1883 til 1895 gjorde han teneste i den britiske marinen (Royal Navy) i Egypt og i Australia.

Sjømannsskulen på Ekeberg i Oslo

I 1896 busette Lundh seg i heimbyen og var lærar ved Kristiania offentlege sjømannsskule, styrar av skulen frå 1899. I denne tida var han mykje aktiv i «sjømannssamskipnader og off. nemnder om navigasjons[spørsmål].» Han var ein pådrivar for å få reist det monumentale sjømannsskulebygget på Ekeberg i Oslo.

KjelderEndra