Hauterivium er den tredje alderen i epoken tidleg krit. Han varte frå 136,4 ± 3 til 130 ± 1,5 millionar år sidan. Hauterivium kjem etter valanginium og før barremium.

Kjelder

endre
Krit
Tidleg/nedre krit Øvre/sein krit
Berriasium | Valanginium | Hauterivium
Barremium | Aptium | Albium
Cenomanium | Turonium | Coniacium
Santonium | Campanium | Maastrichtium