Ein havegg er kanten mellom kontinentalsokkelen og skråninga frå platået og nedover mot djuphavet.

Tversnitt av eit kontinent i møte med havet. A: Kyst, B: Kontinentalsokkelen, C: Kontinentalskråninga, D: Kontinentalstiginga, E: Djuphavsbotnen.

KjelderEndra