Hei er ei landskapsform prega av plantar som lågtveksande buskar og kratt, stive grastypar, lyng, lav og mose. Heiar har som regel surt jordsmonn. Landskap av denne typen finst ei rekkje stader i verda. Dei kan vera menneskeskapte gjennom at menneske eller husdyra deira har halde skog unna, eller vera danna utan innverknad fra menneske.

Lynghei i Devon i England.

Sjå òg endre

Kjelder endre

«hei» i Store norske leksikon, snl.no.

Bakgrunnsstoff endre

  Commons har multimedium som gjeld: Hei
  Wikifrasar har ei sitatsamling som gjeld: Hei