Heidenskap

tru på fleire gudar, naturreligion

Heidenskap eller paganisme er nemningar for religionsformer som ligg utanfor ei viss religiøs ramme, til dømes jødedom, kristendom eller ei særskild oppfatting av desse religionane. Omgrep som «heidenskap» kan brukast generelt om naturreligionar eller om ulike gudlause innstillingar, ofte i negativ tyding. «Paganisme» er meint som eit meir positivt omgrep og blir gjerne nytta om moderne utøving etter «heidensk» tradisjon.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre
  • Hedenskap (2009, 14. februar), Store norske leksikon. Henta 9. juli 2013.
  • Paganisme (2013, 21. mai), Store norske leksikon. Henta 9. juli 2013.