Heidningkristen vart i tidleg kristen tid nytta som nemning om personar som let seg døype utan tidlegare å ha vore jødar. Omgrepet er berre nytta i omtale av den tidlege kristne kyrkja, sidan det berre var i den eldste tida at dei jødekristne utgjorde nokon vesentleg del av kyrkjelyden.

Sjå også endre