Opna hovudmenyen

Eit heiltal eller ein integer er eit tal i mengda {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}. Mengda av heiltal blir skrive som Z (ty. Zahl), og omfattar talet 0 og alle naturlege tal {1, 2, 3, 4, 5...} samt deira negative verdiar {-1, -2, -3, -4, -5...}.

KjeldeEndra