Eit heiltal eller ein integer er eit tal i mengda . Mengda av heiltal blir skrive som eller (tysk Zahl), og omfattar talet 0 og alle naturlege tal og deira negative verdiar .

I likskap med dei naturlege tala og dei rasjonale tala er heiltala ei telbar mengd.

Heiltala dannar under addisjon ei abelsk gruppe.

Kjelder

endre