Hektogram er ei SI-avleia eining for måling av masse. Symbolet for hektogram er hg. Eitt hektogram er lik hundre gram, som er lik en tidel av eitt kilogram.

Hektogram vert mellom anna brukt som måling på vekta til matvarer, som til dømes pålegg i lausvekt.

1 hektogram er lik:

Og motsett:

  • 1 milligram = 0,000 01 hektogram
  • 1 centigram = 0,000 1 hektogram
  • 1 desigram = 0,001 hektogram
  • 1 gram = 0,01 hektogram
  • 1 dekagram = 0,1 hektogram
  • 1 kilogram = 10 hektogram