Opna hovudmenyen

Hermansenøya fuglereservat er eit fuglereservat oppretta ved forskrift av 1. juni 1973 i medhald av Svalbardlova. Reservatet omfattar Hermansenøya på vestsida av Oscar II Land på Spitsbergen på Svalbard.

Formålet med fredningen er å sikre eit viktig hekke- og opphaldsområde for fugl, spesielt ærfugl og gjæser. I tida 15. mai - 15. august er all ferdsel, inkludert ferdsel på sjøen og landing med luftfartøy, forbode i fuglereservatet.

Lenkje til kartEndra