Herons formel

Herons formel er i geometri ein formel for samanhengen mellom arealet av ein trekant og lengda av dei tre trekantsidene. Formelen er kalla opp etter den greske matematikaren og ingeniøren Heron av Alexandria, som levde i hundreåret etter Kristi fødsel.

Trekant med sidelengd a, b og c.

Lar ein lengda av dei tre trekansidene vere definert som a, b og c, så gjev Herons formel trekantarealet A som

Her er s lik halve omkrinsen til trekanten:

Formelen kan òg uttrykkast på forma

Herons formel handsamar alle sidelengdene likt.

KjelderEndra