Høgskolen i Oslo og Akershus

(Omdirigert frå HiOA)
Merge-arrows.svg
Det er føreslått at denne sida blir fletta med Oslomet – storbyuniversitetet. (Sjå eventuelt diskusjon)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er ein norsk statleg høgskule som vart oppretta i 2011 gjennom samanslåing av Høgskolen i Oslo og Høgskolen i AkershusKjeller. Høgskulen er den største i Noreg med 17 000 studentar og 1 800 tilsette.

Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Oslo main entrance.jpg
Høgskolen i Oslo og Akershus, studiestad Pilestredet
Grunnlagt1. august 2011
TypeStatleg høgskole
RektorCurt Rice
ProrektorNina Waaler
og Morten Irgens
StadOslo og Kjeller
Studentar17188 [1] (2012)
Tilsette1850[2][3] (2012)
MedlemskapUHR
Nettstadwww.hioa.no

HistorieEndra

Styra ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus vedtok 9. desember 2010 å slå dei to institusjonane saman. Opprettinga av høgskolen vart vedtatt i statsråd 21. januar 2011. Den nye høgskulen blei offisielt opna 1. august same året.

I 2014 og 2016 vart dei tidlegare sjølvstendige statlege forskingsinstitutta Arbeidsforskningsinstituttet, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Norsk institutt for by- og regionforskning og Statens institutt for forbruksforskning[4] slått saman med HIOA i ei eiga eining, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA).

 
Avdeling for ingeniør og samfunnsfag i Pilestredet.

PlasseringEndra

HiOA har tre studiestader: Studiestad Pilestredet (Frydenlund, Pilestredet park og Holbergs plass), studiestad Kjeller og studiestad Sandvika (Kunnskapssenteret i Sandvika).[5] I tillegg har høgskolen undervisningsstader i Sandefjord.

StudietilbodEndra

Dei fleste av studietilboda ved høgskulen er profesjonsutdanningar. Høgskolen har halvårs- og årsstudiar, over 50 bachelorstudiar, 25 masterstudiar og ei rekke etter- og vidareutdanningstilbod. I tillegg har HiOA tre doktorgradsprogram og eit førstelektorprogram.[6]

OrganiseringEndra

Høgskolen har 4 fakultet med i alt 20 institutt.

 • Fakultet for helsefag
  • Institutt for atferdsvitskap
  • Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag
  • Institutt for fysioterapi
  • Institutt for Naturvitenskapelige helsefag
  • Institutt for Sykepleie og helsefremmende arbeid
 • Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studier
  • Institutt for førskolelærarutdanning
  • Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning
  • Institutt for internasjonale studiar og tolkeutdanning
  • Institutt for yrkesfaglærarutdanning
 • Fakultet for samfunnsfag
  • Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag
  • Institutt for journalistikk og mediefag
  • Institutt for offentleg administrasjon og velferdsfag
  • Institutt for sosialfag
  • Handelshøyskolen ved HiOA
 • Fakultet for teknologi, kunst og design
  • Institutt for bygg- og energiteknikk
  • Institutt for estetiske fag
  • Institutt for Maskin, elektronikk og kjemi
  • Institutt for informasjonsteknologi
  • Institutt for produktdesign

I tillegg har høgskolen eit senter for profesjonsstudiar.

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra