Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) er eit uavhengig, samfunnsvitskapleg forskingsinstitutt som ligg i CIENS i Oslo.

Instituttet driv forsking og utgreiiningsarbeid på tema som offentleg forvalting, styring og demokrati, planlegging, velferd og levekår og regional analyse, og har rundt 60 forskarar.

Bakgrunnsstoff

endre