High-End audioutstyr

«High End» audioutstyr er ein omgrep, lånt frå engelsk, som vert nytta om dyrt lydattgjevingsutstyr som vert kjøpt av entusiastar.

Døme på dyrt attgjevingsutstyr.

Høg pris er ingen garanti for at kvaliteten er høg og mykje «High End»-utstyr har svært påkosta innpakking, som ofte ikkje har nokon annan funksjon enn å imponera potensielle kundar.

Sjå ògEndra