Hn/Ǫ

bokstav frå det latinske alfabetet

Sidor på Nynorsk Wikipedia som ligg under Hn er skrivne på høgnorsk.
Denne sida skal finnast òg på gjeldande nynorsk rettskriving — sjå «Ǫ».


Ǫ (kjend som o med kvist, caudata, elder ogonek) er ein bokstav frå det latinske alfabetet. Han er i Noreg kjend frå norrøn tid, og vart uttala som eit lågt, bakre, runda sjølvljod, [ɔ], som kann jamnførast med det norske å-ljodet i dag, men hev jamnt yver utvikla seg til eit [ø]-ljod, men med unnatak i ord som «sopp». I islendskt, til dømes, er ljodet no eit ø-ljod skrive med bokstaven ö. Når ǫ ikkje er tilgjengeleg, vert han difor ofte bytt ut med ö.

Ǫ merkjer ofte eit nasalt o-ljod [õ], som ein nyttar i til dømes ymse indianarmål som Navajo og Apache, sovel som umsetjing av kyrkjoslaviskt.

Sjå au:

U-ljodbrigde