Hn/Våpn

Sidor på Nynorsk Wikipedia som ligg under Hn er skrivne på høgnorsk.
Denne sida skal finnast òg på gjeldande nynorsk rettskriving — sjå «Våpen».

Sjå òg heraldiske våpn

Våpn er innbunadar som hev som hovudbruksmåte å øydeleggja menneske, dyr eller fysiske mål. Våpn kan nyttast til åtak, forsvar eller berre som trugsmål. Våpn er og vortne samleemne.

Byrsekniv
Sverd frå vikingtidi
Pistol Glock-26 frå Austerrike

Ein kann deilda våpn inn i gruppor ut ifrå bruksumråde eller slag. Dei tvæ hovudgruppone er våpn hovudsakleg meinte for militære fyremål og våpn meinte for veiding. Undergruppor av våpn etter slag er blankvåpn, det vil segja ulike former for sogelege våpnslag som sverd, øks og spjut, og notidige skjotevåpn som rifla og maskinbyrsa.

Spire Denne militærartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.