Våpensamlar

Våpensamlar er ein person som samlar på våpen. Ein kan samle våpen på mange ulike måtar, og våpensamlarar vert klassifiserte i fire kategoriar:

Våpensamling med tyske skytevåpen

KategoriarEndra

Norsk lovEndra

For å bli samlar av registrerte skarpe skytevåpen må ein etter år 2000 vere medlem i Norsk Våpenhistorisk Selskap (NVS) og ha løyve av politiet. Samlinga må vere avgrensa innanfor eitt spesifikt historisk, geografisk eller tidsavgrensa område, eller ein kombinasjon av desse.

Våpensamling vert styrt av våpenloven og våpenføresegna § 2-14:Tillatelse til erverv av skytevåpen til privat samling kan kun gis til medlemmer av Norsk Våpenhistorisk Selskap eller annen våpenhistorisk forening godkjent av Politidirektoratet.[1]

ReferansarEndra

  1. Våpenforskriften