Hokus pokus (ofte følgd av filiokus) er ein magisk formel som ein magikar eller tryllekunstnar kan uttale når han trollar. Det kan vere ein teknikk som magikaren nyttar for å få tilskodaren til å verte merksam på det som magikaren ønskjer, medan han skjuler visse andre handlingar i framføringa for tilskodaren. Langt tilbake i tid trudde ein at trylleformlar verkeleg hadde magiske krefter.

EtymologiEndra

Opphavet er interessant ettersom hokus pokus ikkje er eit oppdikta ord. Det kjem nemleg frå den katolske kyrkja sin nattverdsliturgi. I forvandlingsaugeblinken når brødet går frå å vere brød til å bli Jesu kropp, ringer ein med ei bjølle og presten seier; «Hoc est corpus Christi!», som på norsk tyder «dette er Kristi kropp!».

Sjå ògEndra