Holomorf funksjon

Ein holomorf funksjon eller analytisk funksjon er når ein funksjon av ein kompleks variabel er deriverbar i kvart punkt innanfor eit område.

Definisjon Endra

Med ein funksjon ƒ av komplekse variablar med ein enkel kompleks variabel, så er den deriverte av ƒ i eit punkt z0 i område til funksjonen definert av grensa

 

Kjelder Endra