Homomorfisme

Homomorfisme eller homomorfi er ei avbilding eller ein funksjon f frå eit algebraisk system, som kan vere ei gruppe, ein ring, osv., inn i eit anna algebraisk system av same type, slik at f svarar til strukturen i systemet, i den forstand at vi har

når ein gjeven algebraisk operasjon i systemet vert skriven multiplikativt.

KjelderEndra