Hovudkortet er det viktigaste kretskortet i ei datamaskin. Alle større komponentar i datamaskina må koplast til hovudkortet. Den viktigaste eininga som koplast til er prosessoren. Det finst fleire produsentar av prosessorar, der AMD og Intel reknast som dei største for bruk i IBM-kompatible PC-er, sjølv om [VIA|VIA] byrjar å tre inn på markedet med lågeffektsprosessorar for tynnklientar. Andre typar komponentar kan vere minne, skjermkort, lydkort, USB-kontrollar og harddiskkontroller. På hovudkortet finn ein BIOS-en som er ansvarleg for oppstart av datamaskina, og generell konfiguarasjon maskinvaremessig.

Bilete av hovudkortet ASUS P4P800-E Deluxe
Spire Denne dataartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.