Hudekøyring er køyring med eit hundespann, med pulk, vogn eller slede som blir trekt av ein eller fleire trekkhundar. Hundekøyring blir drive som konkurranseidrett, til turkøyring, til berging og til transport av utstyr og personar. I Noreg, Canada og Alaska er hundekøyring vanlegast på snø om vinteren, medan i Europa er det mest vanleg på berr mark.

Køyring med eit spann på ti hundar i Yukon.

Kjelder Endra