Hundespann med 10 hundar.

Hundespann er ein hundeførar og to eller fleire trekkhundar som er spana inn for å trekke vogn, pulk eller slede under hundekøyring.

Nemninga «spann» kjem av det tyske ordet spannen, som tyder å spane for fleire enn eitt trekkdyr til ein reiskap, med mål om å trekkje reiskapen mellom to stader. I eit hundespann er leiarhunden viktig både for rask framdrift og for styring.

KjelderEndra