Husdyrbruk er ei næring som nyttar dei fysiske produkta frå ymse tamdyr. I Noreg skil ein gjerne mellom storfe-, småfe-, gris-, fjørfe- og pelsdyrhald.