Hushaldningsmaskin

Hushandningsmaskin er maskinar som vert nytta innan hushald.[1] Dei fleste moderne hushaldningsmaskinar er elektrisk drivne og mange av dei vert rekna som kvitvarer. Tidlegare var slike maskinar reint mekaniske og vart drivne manuelt. Typiske døme er kinner, separatorar og kvernar.

Jente med handkinne og tidleg elektrisk kinne på ein gard i USA i 1936.

KjelderEndra