Hydrometeorologi er ei grein av meteorologien som direkte omhandlar hydrologiske problem, som vassdragskontroll, produksjon av hydroelektrisk energi og liknande. Sentrale felt er studiet av nedbør og fordamping.

Kjelder endre

«hydrometeorologi» i Store norske leksikon, snl.no.