Hydrologi (frå gresk. ὕδωρ, hydōr, «vatn» og λόγος: logos, «lære») er studiet av vasskrinslaupet og vassressursar i hydrosfæren. Studiet av vatn i berggrunn og jord vert kalla hydrogeologi. Faget er ein disiplin innan geovitskap.

Ein drope vatn.

Fagfelt

endre
Fagfelt
Lære Innhald
Limnologi Læra om innsjøar og rennande vatn.
Kjemisk hydrologi
Økohydrologi
Hydrometeorologi Læra om overgangen vatnet tar mellom den stratosfæren eller troposfæren og jordskorpa.
Hydrogeologi Læra om vatnet i fjellgrunn og lausmassar.
Hydroinformatikk
Hydrometorologi
Isotophydrologi
Overflatehydrologi
Relaterte fagfelt
Lære Innhald
Biogeokjemi
Biogeografi Læra om den geografiske utbreiinga til organismar.
Oseanografi Læra om hav og sjøarjorda.
Meteorologi Læra om jordatmosfæren.

Sjå òg

endre
Organisasjonar
Anna

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre