Hyll er ein samleterm for fleire ulike staudar, buskar og småe tre av slekta Sambucus eller hylleslekta. Dei mest kjende i Skandinavia er: