Staude er ein fleirårig plante, typisk ein hageplante, som ikkje er ein busk eller eit tre. Hjå mange staudar visnar dei overjordiske delane vekk under kulde- eller tørkeperiodar, medan røtene overlever. Hjå nokre eviggrøne eller vintergrøne staudar overlever også dei overjordiske delane.

Peonar er staudar.
Foto: Sergej Prokudin-Gorskij

Typisk for ein staude er at den er i stand til å blomstra og sette frø meir enn ein gong. Ein bruker gjerne omgrepet for å skilja mellom fleirårige hageplantar og eittårige eller toårige plantar.

Bakgrunnsstoff

endre
  Commons har multimedium som gjeld: Staude