Ein økonom er ein som studerer, utviklar og bruker teoriar og konsept innan økonomifaget.

Viktige økonomar endre