International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (på bokmål: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer), vanlegvis referert til som ICD, er eit klassifikasjons- og diagnosesystem, utgitt av Verdens helseorganisasjon.

I Noreg setjast somatiske og psykiatriske diagnosar etter dette systemet med kapittelinndelinga si. I den norske utgåva er det 21 kapittel, der dei to siste inneheld særnorske kodar som gjer det råd å setje ytre årsaker til sjukdommar, skadar og død, og faktorar som har med helsetilstand og kontakt med helsetenesta å gjere.

ICD blir periodisk oppdatert, og er nå i si tiande utgåve, ICD-10 som vart gitt ut i 1994.

Primærhelsetenesta bruker ei anna diagnoseliste: ICPC.

Bakgrunnsstoff

endre