Industristad

Ein industristad er ein tettstad eller by som er bygd opp kring industriføretak. Ein tettstad som er bygd opp kring eit dominerande føretak kan verta kalla ein einsidig industristad. På ein industristad er gjerne dei fleste innbyggjarane tilsette i industriføretak.

Sjå ogsåEndra