Ingvild

kvinnenamn

Ingvild og Yngvild er kvinnenamn av norrønt opphav. Ingvild er den mest utbreidde forma. Andre stavemåtar er Ingvill/Yngvill og Ingvil/Yngvil. Ingvild og Yngvild har namnedag i Noreg den 8. november.

Namna er avleidd frå norrønt Yngvildr, som er sett saman av Ing, frå det norrøne gudenamnet Inge eller Yngve, og hildr, som tyder 'strid'. Ein kan dermed tolka namnet som at det viser til ei krigarkvinne eller ei valkyrje.

Inghild og Inga er tilknytte namn.

BrukEndra

Ingvild skilde seg ut frå andre Ing-namn med ein aukande bruk i Noreg mot slutten av 1900-talet. Populariteten hadde toppar ved byrjinga av kvart av tiåra 1970-, 1980- og 1990-åra. I 2008 var det 5 915 norske kvinner som hadde Ingvild som første førenamnet, og 276 som heitte Yngvild.

Kjende namneberararEndra

KjelderEndra