Instruks er ein ordre, ofte skriftleg, som bind ein underordna instans eller person til å handle på ein bestemt måte. Ein instruks frå norske styresmakter må ha heimel i lov eller forskrift. I næringslivet brukar ein instruksar når det gjeld behovet for å presisere og dokumentere oppgåver og fullmakter.

Kjelder

endre