Intendantur

Intendantur er militære avdelingar som ordnar med forpleiing, kleding, visse former for utrusting, drivstoff, brensel og kvarter- og kontormateriell. Organa har òg ansvar for rekneskap. Intendanturet er ofte ei eiga Våpengrein.

Intendanturen er ein militær institusjon som skal sørgja for alt utstyr og materiell bortsedd frå våpen, òg mat til soldatane. Intendenturförrådet på Skeppsholmen i Stockholm vart bygd som statleg kornkammer i 1732, men vart lage for den svenske hæren 1795. Bygningen vart freda 1935.

I Noreg har kvar av dei tre forsvarsgreinene Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret sin intendantur.[1] På 1700-talet hadde kommissariatvesenet ansvar for forpleining av soldatar i felt. I 1825 vart ansvarsområda samla ved at det vart oppretta eitt embete som arméintendant og éi stilling som depotforvaltar for å styra lagera til hæren.[2] I dag er Intendanturen til hæren (HI) ein del av logistikkvåpenet.

Sjå ògEndra

  • Intendant, forvaltar, styrer ved slott, museum og liknande, rekneskapsførar eller offiser som er ansvarleg for forsyningar av proviant og anna utstyr
  • Intendanturen til hæren
  • Logistikkorganisasjonen til forsvaret
  • Tren, militære forsyningsavdelingar eller -køyretøy
  • Marketenteri, utsalsstad for matvarer og liknande til soldatar i felt eller garnison

ReferansarEndra

  1. Oppslagsordet «Indentatur» i
  2. Søkbar kopi av

BakgrunnsstoffEndra