International Cognitive Linguistics Association

International Cognitive Linguistics Association (ICLA), som er den internasjonale sambandet for kognitiv lingvistikk, blei skipa i 1990. Planane om å skipe ICLA blei lagde fram på eit symposium i Duisburg våren 1989, organisert av René Dirven. På dette symposiet blei det òg teke initiativ til å starte tidsskriftet Cognitive Linguistics og monografserien Cognitive Linguistics Research (CLR). I ettertid har Duisburg-symposiet blitt kalla First International Cognitive Linguistics Conference, og seinare har ein International Cognitive Linguistivs Conference (ICLC) blitt halden annakvart år.

Presidentar i ICLAEndra

Dette er presidentane i ICLA frå og med skipinga i 1990:

BakgrunnsstoffEndra