International Research Institute of Stavanger

IRIS eller International Research Institute of Stavanger er ein frittståande internasjonal forskings- og utviklingsinstitusjon som tar forskingsoppdrag og utviklar kunnskap for industri og for offentleg sektor. IRIS vart oppretta 1. januar 2006 av Universitetet i Stavanger og eigarane av Rogalandsforskning og tok frå då av over alle oppgåvene etter Rogalandsforskning.

Dei er organiserte omkring fagområda som dei arbeider med: samfunns- og næringsutvikling, marint miljø, petroleumsteknologi og gassteknologi.

BakgrunnsstoffEndra