Internering er innestenging av ei gruppe folk av styresmaktene for å kontrollera dei, ikkje som straff eller i samband med ei rettssak. I folkeretten viser det til vekktakinga av fridom som ein stat kan gjera mot militære og sivile borgarar av andre krigførande statar. Det finst regler om internering i fleire konvensjonar om krigsrett, særleg i IV Genèvekonvensjon av 1949 og I Tilleggsprotokoll av 1977.

Kjelder endre

«internering» i Store norske leksikon, snl.no.

  Denne samfunnsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.