Ein invers eller omvendt funksjon er ein funksjon som «opphever verknaden av» ein annan funksjon. Meir presist uttrykt er to funksjonar f og g inverse til kvarandre dersom:

og

Vi uttrykker det inverse forholdet med:

Uttrykket må ikkje forvekslast med

Ein funksjon har ein invers viss og berre viss han er bijektiv.

Kjelder endre