Bijeksjon

Ein bijeksjon eller ein bijektiv funksjon er ein funksjon eller avbilding frå ei mengd til ei mengd er ein funksjon som er slik at for alle finst nøyaktig éin slik at . Den er med andre ord både injektiv og surjektiv og vil sei at funksjonen kan ta alle verdiar i verdimengda si og alltid gje ulike funksjonsverdiar for ulike argument.

Sjå ogsåEndra

KjelderEndra