Opna hovudmenyen

Ein bijeksjon eller ein bijektiv funksjon er ein funksjon eller avbilding f frå ei mengd X til ei mengd Y er ein funksjon som er slik at for alle y i Y finst nøyaktig éin x i X slik at f(x) = y. Den er med andre ord både injektiv og surjektiv og vil sei at funksjonen kan ta alle verdiar i verdimengda si og alltid gje ulike funksjonsverdiar for ulike argument.

KjelderEndra