Ei ionepumpe er ei høgvakuumpumpe der ein oppnår pumpeeffekten ved at dei gjenverande gassmolekylane som vert ionisert, blir trekt mot utløpet av systemet ved hjelp av elektriske krefter og så blir fjerna ved mekanisk pumping eller blir adsorbert i eit spesielt pumpeelement.

KjelderEndra

ionepumpe. I Store norske leksikon. Henta frå: http://snl.no/ionepumpe