Eit ionisasjonskammer er den enklaste av alle gassfyllte strålingsdetektorar, og vert mykje nytta for å registrere og måle visse typar ionisert stråling, som røntgenstråling, gammastråling og betapartiklar.

Sjå ògEndra

KjelderEndra