Ein betapartikkel er eit høgenergetisk elektron eller positron. I samband med kjernefysisk spalting (fisjon) sendast det ofte ut betapartiklar (betastråling) saman med alfapartiklar (alfastråling) og gammastråling (særs kortbølgja elektromagnetisk stråling). Produksjonen av betapartiklar vert kalla betahenfall.

Betapartikkel kjem frå t.d. karbonatomet, der vert skoten inn eit nøytron der det så kjem ut eit elektron frå kjernen. Elektronet kjem frå at eit nøytron i kjernen, som er bygd opp av eit elektron og eit proton, gjev frå seg elektronet som blir sendt ut med stor fart.

Når det sendast ut ein betapartikkel så aukar atomnummeret, sidan det då er eit proton meir i kjernen.

Kjelder endre