Isskilje

Eit isskilje er grensa mellom isdekke, iskalottar eller isbrear som flyt i motsette retningar på same måte som eit vasskilje skil vatn som renn i forskjellige retningar. Slike isskilje er viktige for geokronologiske undersøkingar ved hjelp av iskjernar, fordi iskjerneprøvar vanlegvis vert gjort på toppen av eit isdekke for å unngå forstyrringar skapt av horisontal isrørsle.

KjelderEndra