Jan Grund (fødd 22. juli 1946) er ein norsk BI-professor i økonomi. Jan Grund er utdanna sosialøkonom frå Universitetet i Oslo. Han er dessutan styreleiar ved Oslo Nye Teater og styremedlem i Oslo Kinematografer i tillegg til Black Box Teater. Han har dessutan medverka som ressursperson i ei rekke regjeringsoppnemnde utval.

Jan Grund

Statsborgarskap Noreg
Fødd 22. juli 1946 (77 år)
Yrke professor
Mor Inger Louise Valle

I 2008 utga Grund boka Kulturpolitikk er kunst. Den belyser aspekt ved norsk kulturpolitikk, korleis kulturinstitusjonar blir organisert og korleis ein må forstå og handtere dei[1].

Grund tiltrådte 1. april 2008 stillinga som rektor ved Høgskolen i Akershus (HiAk), der han er tilsett i eit åremål for fire år.

Han er son av tidlegare justisminister Inger Louise Valle.

Grund er busett i Oslo.

Kjelder Endra

  1. Aftenposten 8. september 2008. Disse kan styre Nasjonalmuseet