Jernbanebru eller jarnbanebru er ei bru utforma slik at jernbanetog kan køyre over.

Forth Bridge (jernbanebro) i Skottland
Teikning som viser tverrsnittet av ei jernbanebru. Ballasten er vist som svart og grå prikka skravur. Tverrsnittet er forma som ei kasse.

Denne typen bruer set ekstra krav til stivheit i konstruksjonen. Fordi sjølve toga veg mykje meir enn bilar må materiala tole stort trykk og store strekkkrefter.

Gjennomgåande ballast endre

På moderne bruer blir det lagt gjennomgåande ballast av gradert pukk. Dette fordi at det skal vere ein fjørande verknad langs heile jenbanetraseen. Ein vil då kunne hindre at det blir endringar i underlaget på grunn av ujamnskapar (rykk og vindskjeivheiter). Ein vil då kunne køyre høgfartstog over bruene utan å måtte redusere farten.

Jernbanebruer i Danmark endre

 
Den gamle Lillebæltsbro

Mellom dei mest kjende danske jernbanebruene er den gamle Lillebæltsbro og Storstrømsbroen som begge er kombinerte veg- og jernbanebruer.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre