Johan Hanssen

Norsk forsikringsmann og politikar

Johan Jørgen Lange Hanssen (18. november 182123. desember 1889) var ein norsk forsikringsmann og politikar, fødd i Christiania og død i Arendal. Han var stortingsmann 1872-76. Even Hanssen var far hans.

Johan Hanssen
Fødd 18. november 1821
Død

23. desember 1889 (68 år)

Yrke politikar

Johan Hanssen tok norsk juridisk eksamen i 1844. Dei neste åra var han tilsett på tollkontoret i Arendal og ei tid konstituert tollkasserar i Grimstad. Frå 1851 arbeidde han i Arendals skibsassuranceforening, sidan 1858 som kasserar og bokhaldar. To år seinare, i 1860, hadde han same posisjonane i Arendals sjøforsikringsselskap. Hanssen var mangeårig styreformann i begge selskapa, samt i Agdesidens Bank.

Gjennom ekstraordinært stortingsval vart Hanssen vald til å representere Arendal på Stortinget 1872-73, og attvald til 1874-76-perioden ved ordinært val. Han var 1872, 1873, 1874 medlem i Justiskomite nr 1, medan 1875-76-sesjonane hadde sete i Tollkomiteen. Valbolken 1874-76 var han medlem i Lagtinget.

KjelderEndra