Johan Storm Munch den yngre

norsk prest og forkynnar, fødd i Kristiansand

Johan Storm Munch (21. oktober 182713. august 1908) var ein norsk prest og forkynnar, fødd i Kristiansand. Han var son til biskop Johan Storm Munch og bror til Andreas Munch.

Johan Storm Munch den yngre
Fødd 21. oktober 1827
Død

13. august 1908 (80 år)

Yrke prest

Munch vart cand.theol. i 1852. Åra 1855-59 var han prest i Nord-Amerika. Frå 1860 til 1866 var han prest ved Botsfengslet i Kristiania, der etter garnisonsprest i Horten i ni år til 1875. Han la i 1875 ned embetet sitt grunna «ymse sermeiningar» og var sidan ein kjend privat forkynnar med base i hovudstaden. Med si forkynnargjerning la Munch grunnen til den lutherske frikykja.

KjelderEndra