Jordskiftekandidat

Jordskiftekandidat er ei akademisk grad, tilsvarande hovudfag, som blei tildelt ved Norges landbrukshøgskole, til dei som hadde studert jordskifte (utforming mv. av eigedomar) eller arealplanlegging og miljørett.

I dag er grada erstatta av mastergrad ved Universitetet for miljø- og biovitskap, med studieretningar innan arealplanlegging, eigedomsfag eller geomatikk.

Norges Jordskiftekandidatforening (NJKF) tildeler sertifiseringa Sertifisert av Norges Jordskiftekandidatforening.[1]

Grada kvalifiserer mellom anna til arbeid innan arealplanlegging og oppmåling, og til stillingar innan jordskifteetaten, så som jordskiftedommar.

Fotnotar

endre
  1. njkf.no, arkivert frå originalen 1. april 2009, henta 2. oktober 2009