Jordskiftekandidat

Jordskiftekandidat er ei akademisk grad, tilsvarande hovudfag, som blei tildelt ved Norges landbrukshøgskole, til dei som hadde studert jordskifte (utforming mv. av eigedomar) eller arealplanlegging og miljørett.

I dag er grada erstatta av mastergrad ved Universitetet for miljø- og biovitskap, med studieretningar innan arealplanlegging, eigedomsfag eller geomatikk.

Norges Jordskiftekandidatforening (NJKF) tildeler sertifiseringa Sertifisert av Norges Jordskiftekandidatforening.[1]

Grada kvalifiserer mellom anna til arbeid innan arealplanlegging og oppmåling, og til stillingar innan jordskifteetaten, så som jordskiftedommar.

FotnotarEndra