Jordskorpa er den ytre delen av jorda og ligg over den underliggande mantelen. Grensa mellom dei to vert kalla Moho eller Mohorovičićs diskontinuitet. Under havområda er jordskorpa berre i snitt 8 til 10 km tjukk og består av bergartar av basaltisk samansetning. Under kontinenta er skorpa i snitt 35 km tjukk og har ei granittisk samansetning.

Tverrsnitt av jorda frå jordkjernen til eksosfæren.

Kjelder

endre

«jordskorpen» av Inge Bryhni i Store norske leksikon, snl.no.